webzdarma.cz
Header image  
VÍTEJTE  
  
 
 
 
 

 
 
Informace a některé údaje o Kynologickém klubu v Třešti.

Kynologický klub v Třešti byl založen okolo roku 1950 a do této doby s malou přestávkou ( 1970 až 1974 ) je neustále aktivní.

Za tuto dobu dosáhli členové klubu různých úspěchů. V roce 1952 ústřední orgán Svazarmu předal čestné uznání za velmi dobré výsledky ve výcviku psů Třešťskému klubu.

V současné době má kyn. klub 27 členů. Výbor klubu je zvolený z nejaktivnějších členů a je pětičlenný.

Každoročně klub pořádá soutěž dle NZŘ,která je pokaždé velmi dobře navštívena závodníky s jiných klubů. Na podzim pořádáme kaľdoročně zkoušky z výkonu.

Největší úspěchy členů klubu je účast na mistrovství MSKS p. Popeláře a vítězství p.Nováka na mistrovství České rebubliky belgických ovčáků dle IPO 1.

Dále se p. Novák klasifikoval na Mistrovství MSKS pro rok 2003.

Ostatní členové cvičí dle NZŘ. I zde jsme zaznamenali úspěchy. Získání Putovního poháru města Dačice. (Topinka Patrik).

V roce 2004 budeme pořádat na jaře soutěž dle NZŘ a na podzim zkoušky z výkonu.

V průběhu roku informujeme o naší činnosti prostřednictvím Našeho města.

Výbor klubu:
předseda - Josef Klíma
místopředseda - Milan Ondráček
pokladník - Zdeněk Novák
hospodář - Jan Šlapal
výcvikář - Vlad. Popelář
revize - Miroslav Meloun

V roce 2002 měl klub 27 členů.

Optimalizace pro vyhledávače
 

 
NEW DESTINATIONS